Souvenir 8A (alebo aj 7B) sme dobýjali spoločne, no vysilení a mierne zmätení sme boj vzdali.

Souvenir 8A (alebo aj 7B) sme dobýjali spoločne, no vysilení a mierne zmätení sme boj vzdali.