Čaro lokálnych možností

Čaro lokálnych možností

Najprv si musíš nájsť čas. Keď vieš, koľko ho budeš mať k dispozícii, vyberieš si destináciu. Asi už tušíte... Lokálne možnosti plávajú k povrchu presne vtedy, keď je čas skúpy. Objavná výprava za ich čarom zahájená.