Na “súťažnom” dni sa nás zišlo niečo málo cez 20...

Archív značky: Mengusovská dolina

Na “súťažnom” dni sa nás zišlo niečo málo cez 20...

Z denníka tatranského bouldristu

Aďo3
Je to tu! Po roku znova vyrážam do Tatier a už po šiestykrát bez lana, prilby a železa, zato s bouldermatkou na chrbte a chuťou objavovať skryté zákutia tatranských dolín. Tento rok sa mierne odlišuje od ostatných, pretože zvyčajná hlava akcie Tomaso Greksák hobľuje africké pieskovce, a tak sme sa podujali spolu s Dávidom “Zavakym” Závackým postarať sa o bouldrovú časť jamesáckeho THT a zároveň znížiť jeho vekový priemer.