Protijed 7C

Archív značky: ortorula

Protijed 7C

Oplatí sa ísť do Jevišovíc?

Oli0
Pre troma rokmi som mal cestu okolo, tak reku zbehnem pozrieť nový lokál, veď aj matrace mám v kufri (vlastne, ako vždy). Nízky strechový previs tieniaci rozbahnenému brehu a obťažkaný pavučinami si moje srdce veru nezískal. Matrace v kufri len zakňučali, zaradil som spiatočku a už ma nebolo.