Pustá Ves bouldering

Karpatské anály – vol. 2 (Vlhké začátky)

Milan

Začátky nekedy bývajú dúhé. Nekedy sú aj ťažké, a nekeré začátky hned aj skončá. Asi záleží na tem, co scete začat. Fčil si neco povíme o vlhkých začátkoch.

Listopadání,  roku nekedy.  

Šumy šumjeli a na krídlach vánku došumjeli až ke mne. Po ceste do kopca (zvláštne, že to ide vječšinu do kopca), sa v ešte vječším kopci, zjavilo pár šutrú. Neni to zrovna jako zjavení Pána, ale mňa potešilo rovnako. Kurnik, reku, toto bude nová malá oblast. Aj ked….

Pustá Ves
Pustá Ves
Pustá Ves
Pustá Ves

Né dycky totižto vypádá oblast jako oblast. Najskúrejky si musíte nejaký ten šutrík najít. Potem dojde zhodnocení situejšn. Či to za to stojí. Tož stát to ešte stojí, šak nejsme takí zešednútí, aby nestálo.  A možete začat. Aj já sem začal, ale né zrovna tak, jak bych chcel, a suchý zips na pupek mi též nenašili, tak sem počkal, pokál trochu nestuhnem zas )iba trochu, úplne sem stuhnút  nescel). Začátky veru nekedy bývajú aj dúhé.

Listopadání, roku nekedy + 1.

Prší. Devoloping starting. Tak  sme sa s moju oblúbenú partiu, a našu hudebnú skupinu = obsadení – drevená rúčka s železnú násadu  2x, buková (nee bukake) páka 1x, pilka (zas ne Tomáš, aj ked jeden Tomáš sa tu už ukázal, a veru teda nebyl nevjeríci, bo došel ve vlhku 1x), najlepší je tupá, nech ťa to dlhší baví, staré lano, a pakšametle, a fajn je, mat to tam šecko v jednu dobu/ vydali ladit nástroje. Mohel bych tu včil písat o súzvuku krompáča a kladzyva s jemným podtónem kefového orchestra, či sóle pro pilku, alebo o jemných tónech metrákového šutra,  iskrivo sa rúcícího dole svahem. Ale nebudem, lebo tento typ muziky též  nemusí každý. Alebo o jemných kudrlinkách machu a prachu, zvíreného prudkú  vášnivú kefovačku, na kerú si spomenete ešte večer v sprche, ked tí jemné kudrlinky smrkáte a mrmlujete ven… Ale konečne si zaslúžíme trocha odmeny, a koštneme prvé plody, usušené z vody, a ziscujeme, že veru dobre, že sme sa nenechali odradit dúhými a vlhkými začátkami, a neskonćili sme hned na tem začátku.

Pustá Ves bouldering
Andrejko, Kam dálf, 7 neco, Pustá Ves

Listopadání,  roku nekedy + 2.

Znovu. Posunuli sme sa o kus dál. Teda skúr o kúsek. Metrákové šutre už neprešli sitem výberovým, včil už leťá dvojmetrákové. Aj tí iskrá. Šak neni ich moc, ale zato sú mocné. Plošiny už stojá, nekeré dokonca visá (sem si pustil vysací zámek) v lufte. V lufte už visá aj pokusovači, ale nekedy má luft rídkú hustotu, a tak ich neudrží, a trtnú tam, odkál začali. Ukazuje sa, že aj visání može byt ťažké, né enem začátky.

Od visa do visa

sila moja ozvi sa.

De si, kurnik, skovaná,

hledám ťa už od rána.

Hledaj, hledaj, chlapečku,

málos papal syrečku.

Málos papal chebíka,

sila sa ťa netýka.

Týka, a či netýka, napraví to motyka…

Pustá Ves bouldering
Tomaso, rozmotávajúcí Pavučinu možností, 7 neco, Pustá Ves

Takto nejako v skratke vzniká oblast, ve vlhku je to fajn, lebo čovjeka netankuje, že si prd zaleze (ale nekedy sa dá aj ve vlhku), stačí mat Pustú mysl, Bukovú páku, poťažmo aj pyžamo, to keby sa mu nescelo dom a ostal by na noc.

Ešte nejaké audórové múdra – ked prší, vječšinu zmoknete, alebo, že ked vám trtne šuter na prsty, tak to bolí, rukavice zachráňá najhorší, alebo by mohli, ale ťažko, ked sú v batohu, teplý čaj poteší, ale treba si ho dat z auta do batohu, alebo, že na mokré korene stromu v strmém svahu sa nestúpa, iba že by byli pod lístím, no a k temu navazuje umjení lyžovat v zablateném lokrovitém strmém svahu plném haluzín, šelijakých prekvapení, a konec koncú, negde tam, negde tam v húšťí , móže číhat vraj aj medveď.

Milan