Loučovice FBF 2009

Oli0
Týči sa útvar vysoký, na strom sa podobá. Videckou rukou vzoprený a stuhami obviazaný. Modrým Transitom je v okamihu obehnutý. V smere trasy tohto Forda, dekorácie farebné vo veľkých výškach zaviali. A cez tančeky stuhové, nazrieme až do auta výletníkov prvomájových. Že oni v hlavách radosti svoje kypria, to tie myšlienky na festival v Loučovicích konaný.

Loučovice FBF 2008

Oli0
Neváhaj ani chvíľu, pobaľ sa a utekaj do Loučovíc na FilmBoulderFest 08! Ak si tento víkend tak nespravil, čítaj o tom, ako chutí bouldering na mieste, ktoré výrazne degraduje význam meteorológie a aké pôsobivé dokáže byť kultúrne pozadie onoho športu.