Rozbehy (Senica)

Oli8
Chalani z horolezeckého klubu Tongba sa ku koncu roku 2011 pustili do sviežeho a razantného rozvoja malej boulderingovej oblasti v Malých Karpatoch. Treba mať na zreteli, že Rozbehy v súčasnosti ponúkajú viac ako je zakreslené v prvej verzii sprievodcu. Žeby nová výzva?