bouldering Pfalz

Archív značky: Sintra

bouldering Pfalz

Ani veľa, ani málo

Oli10

Klasifikáciu vymysleli bouldrom zapálení borci, aby dokázali svoju činnosť diverzifikovať v rámci náročnosti lezeckého problému. Vychádzajúc pri tom z prirodzenej možnosti skaly a schopnosti človeka adaptovať sa na vertikálny pohyb kopírujúci jej reliéf, položili základný kameň úžasnej hry s názvom bouldering. Ani táto lezecká disciplína by nemala šancu hlbšieho rozvoja a napredovania bez adekvátneho zápalu a neskrotnej obsesie.

Sektor Peninha, Sintra (foto: Oli)

This Was Portugal

Oli0
V septembri 2015 sme sa vybrali na trip po Portugalsku. V prvej polovici sme s Aďou pocestovali nádherný sever a centrálnu časť. Na bouldering a poznávanie okolia Lisabonu a južného pobrežia sa k nám v druhej polovici pridali už aj Adam s Jitkou. Práve túto druhú časť reflektuje Adamovo video.
Pedra do Urso (foto: Oli)

Odhalené Portugalsko

Oli4
Jedinečná atmosféra mesta s príkrymi ulicami, kde rozpálené koľajnice už roky usilovne na ramenách nosia ťarchu starých električiek a kde sa zapadajúce slnko prediera pomedzi staré ošarpané domy, aby si našlo lesk „azulejos“ a umocnilo ich krásu odkazujúcu na zašlú slávu... To bola moja prvá predstava o Lisabone, o Portugalsku, a zároveň prvá myšlienka na návštevu, ktorá sa po následnom vzhliadnutí bouldrových fotiek zo Sintry začala vo mne agresívne rozpínať. Až ma úplne ovládla.