Medené Hámre - lom

Archív značky: Stupava

Medené Hámre - lom

Medené Hámre – lom (Stupava)

Oli8
Je to čerstvé, ako prvé ranné pečivo v Jednote každej rázovitej obce, ako pitvaná ulovená ryba, odrezaný malý masliak, alebo monokel od neposedného návštevníka kartárskeho klubu oproti. Voňavý malý sprievodca na bouldre v lome nad Medenými Hámrami, z ktorého stekajú kvapky drobného kondenzového úsilia priblížiť vám ďalšie lokálne možnosti.