Svetobežník 7B

Archív značky: Kolárka

Mapa

[[17.208120300000000924001142266206443309783935546875,48.31711920000000048958099796436727046966552734375,"Kol\u00e1rka","https:\/\/boulder.sk\/znacky\/kolarka\/"]]
Permonik Blázon bouldering

ANKETA: Najlepšie bouldre v Malých Karpatoch

Oli3

Bouldering v Malých Karpatoch prežíva svoj novodobý „boom“. Treba priznať, že tento vzrast nespôsobil prirodzene zvýšený záujem o naše lokálne spoty, za jeho akceleráciou totiž stojí stávajúca korona kríza. V našich lesoch tak bouldrujú aj tí, ktorí by za bežných okolností bouldrovali za hranicami alebo vo vnútri.

Karanténa 7C Kolárka

Koronténa Tick List – hra pre dvoch

Tomaso0

Bouldering je síce klasifikovaný ako individuálny šport, ale má veľa sociálnych aspektov. Väčšina z nich však musela ísť do ústrania, alebo sa presunúť na sociálne siete:  videokonferenčné tréningy, výzvy, motivačné videá… Keď som si písal ticklist, považoval som ho za svoju osobnú výzvu. Netušil som, že sa k nemu pridá ešte jeden hráč.