ANKETA: Najlepšie bouldre v Malých Karpatoch

ANKETA: Najlepšie bouldre v Malých Karpatoch

Bouldering v Malých Karpatoch prežíva svoj novodobý „boom“. Treba priznať, že tento vzrast nespôsobil prirodzene zvýšený záujem o naše lokálne spoty, za jeho akceleráciou totiž stojí stávajúca korona kríza. V našich lesoch tak bouldrujú aj tí, ktorí by za bežných okolností bouldrovali za hranicami alebo vo vnútri.

Na potulkách Bratislavou

Na potulkách Bratislavou

Keď som pred týždňom pri kozube na Končitej vravel Svišťovi kvetnaté slová o bratislavských šutroch, že načo jazdiť niekam ďaleko, máme nad mestom nejedno miesto, kde nám žula predostiera nadregionálne ponuky, ešte som netušil, že skloňujem najbližšiu sobotu.

Jar na Predeli

Jar na Predeli

To až keď všetkých pesimistov kopytami nahor mrsklo jar prišla. Svitu slnečného dožili len tí najvytrvalejší. Fronty sa dnes na bouldre nestáli, vytrvalejších totiž vždy menej bude. Vlastne sa dnes ani nič také nestalo ale túžba moja presviedča ma, že napíš im správu podnetnú, nech na bouldre pred spaním aspoň raz pomyslia.

Návrat fóglov 7A, Bratislava (Malé Karpaty)

Návrat fóglov 7A, Bratislava (Malé Karpaty)

Bratislavčanovi sa svet zmenil, keď nazrel do lesov prehliadaných. S diviakom hrbatým postretol sa, ale nie o tom, to ten balvan žulový dôvodom jest. Predelil monotónny svet mestský a s úškrnom do večnosti bouldristu privítal. Šok vyplnil jeho ústa dokorán vyčapené... Čo to? A blavák, že kurňa, aký klacek fešný.